Úcta k starším

V nedeľu, dňa 6. novembra sa konalo v kultúrnom dome posedenie pri príležitosti prejavenia úcty k starším. Podujatie organizoval starosta obce spolu s celým kolektívom obecného úradu. Akcia, na ktorej účinkovala belská muzika Bránica a spevácky súbor Tíšina z Kubíkovej, bola bohatá na občerstvenie a určite aj dobrú náladu.