Uzávierka cesty pod Strečnom

Obec Belá, na základe oznámenia od Okresného úradu Žilina, upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že kvôli úplnej uzávierke cesty I/18 pod Strečnom, bude cesta II/583 (hlavná cesta, ktorá vedie aj cez našu obec) používaná ako obchádzková trasa pre všetku dopravu.
Úplná uzávierka bude realizovaná od 12. novembra 2016 do 18. decembra 2016 a to šesť po sebe idúcich víkendov od soboty ráno 8,00 hod. do nedele večer 16.00 hod.