mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

V prílohe pozvánka a program na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 7. marca 2017 na Obecnom úrade v Belej o 16.00 hod.

pozvánka na MOZ 07. 03.2017