zasadnutie OZ

Dobrý deň, v prílohe prinášame pozvánku a  návrh programu na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11/10/2018 o 16.00 na obecnom úrade v Belej.

1 OZ pozvánka 11-10-2018