Zmluvy, faktúry a objednávky

TypPriečinok/SúborZmluvná stranaDátum

pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o ekonomickom prenájme garáže Milan Meliš2015-10-15

pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o ekonomickom prenájme unimobunky Katarína Koperová 2015-06-15

pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - KD Slovenský plynárenský priemysel a. s.2015-03-10

pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - OÚ

pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - ZS Slovenský plynárenský priemysel a. s. 2015-03-10

pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - ZUŠ Slovenský plynárenský priemysel a. s.2015-03-10

pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o ekonomickom prenájme unimobunky Dana Richtáriková 2015-06-15

pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0284-14-08635 Československá obchodná banka a. s. 2015-01-26

pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0289-14-08635 Československá obchodná banka a. s. 2015-01-26

pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere č. 7305-12-08635 Československá obchodná banka a. s. 2015-01-26

pdf
Dodatok č. 3 k zmluve o ekonomickom prenájme unimobunky Anna Srniaková 2015-03-31

pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 7306-12-08635 Československá obchodná banka a. s. 2015-01-26

pdf
Dohoda o splátkach Implementačná agentúra MPSVaR2015-09-29

pdf
Dohoda o spolupráci - školský úrad Obec Konská 2015-04-21

pdf
Kúpna zmluva Nemček Vladimír 2015-08-06

pdf
Nájomná zmluva - kolotoče Milan Semerád 2015-02-25

pdf
Zmluva o bežnom účte 3 Československá obchodná banka a. s.2015-02-18

pdf
Zmluva o diele č. Z1767-15-VBUG-0183 IPECON s.r.o. 2015-10-08

pdf
Zmluva o dielo IPECON s.r.o2015-12-18

pdf
Zmluva o ekonomickom prenájme garáže Asnet s.r.o.2015-08-31

pdf
Zmluva o ekonomickom prenájme časti unimobunky Katarína Koperová 2015-04-30

pdf
Zmluva o nájme bytu č. 4 v bytovom dome č. 166 Michal Vlk a manželka Marcela Vlková 2015-01-01

pdf
Zmluva o nájme bytu č.3-166 Andrea Mahútová 2015-06-22

pdf
Zmluva o nájme nebytového priestoru - kancelárie Klub dôchodcov Belá 2015-03-09

pdf
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd SEVAK a.s. 2015-07-15

pdf
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Belské Služby s. r. o. 2015-04-13

pdf
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Mária Kasmanová2015-12-21

pdf
Zmluva o poskytovaní audítosrkých služieb RVC Senica s.r.o.2015-09-30

pdf
Zmluva o poskytovaní dotácie Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 2015-03-27

pdf
Zmluva o poskytovaní dotácie Športový klub Belá 2015-01-01

pdf
Zmluva o poskytovaní služby el. bankovníctva Československá obchodná banka a. s. 2015-02-18

pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - kosenie Belské Služby s.r.o. 2015-04-01

pdf
Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Jozef Franek - FHS 2015-12-21

pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 2015-06-25

pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 2015-06-25

pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 2015-06-25

pdf
Zmluva o prenájme verejného priestranstva Iveta Podhorská 2015-01-01

pdf
Zmluva o pôžičke IPECON s.r.o2015-12-21

pdf
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít Slovenský plynárenský priemysel a. s. 2015-03-12

pdf
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu Alžbeta Zakopčanová 2015-07-23

pdf
Zmluva o využívaní ČSOB BusinessBanking 24 Československá obchodná banka a. s. 2015-02-18