Iné povinné zverejňovanie – výzvy, zámery, obstarávania, verejné vyhlášky, informácie

Zámer prenajať Krkavec