Obecný úrad – Zamestnanci

1) Štefánia Belová – Sekretariát a sociálna agenda
☎ 041/5693 331 ✉ sekretariat@bela.sk
——————————————————————————
2) Helena Boháčová – Odborná referentka
☎ 041/5693 331 ✉ h.bohacova@bela.sk
——————————————————————————
3) Miloslava Cabadajová – Matrika
☎ 041/5693 331 ✉ matrika@bela.sk
——————————————————————————
4) Jaroslava Čepelová – Správa daní a poplatkov
☎ 041/5693 331 ✉ dane@bela.sk
——————————————————————————
5) Anna Hornáčková – Stavebný úrad
☎ 041/5693 331 ✉ a.hornackova@bela.sk
——————————————————————————
6) Ing. Lenka Mešková, PhD. – Hlavná ekonómka
☎ 041/5693 331, 0948 797 752 ✉ l.meskova@bela.sk
——————————————————————————
7) Emília Komačková – Mzdová účtovníčka
☎ 041/5693331 ✉ m.komackova@bela.sk
——————————————————————————
8) Oľga Maceková – Finančná účtovníčka
☎ 041/5693 331 ✉ o.macekova@bela.sk
——————————————————————————
9) PaedDr. Emília Surovcová – Školský úrad
☎ 041/5693 331 ✉ osku@bela.sk
——————————————————————————
10) Ing. Michal Šugár – Hlavný kontrolór obce
☎ 041/5693 331, 0903 965 965 ✉ michal.sugar@gmail.com
——————————————————————————
11) Jana Nemčeková – Sekretariát CAMPING Belá, s.r.o.
☎ 041/5693 331, 0905 696 106 ✉ belacamping@gmail.com
——————————————————————————
12) Bc. Zuzana Čepelová – Sekretariát CAMPING Belá, s.r.o.
☎ 041/5693 331, 0948 331 007 ✉ belacamping@gmail.com