Klub dôchodcov v Belej

15. októbra 2001 bola v obci založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Mala 68 členov a patrila pod Okresné oddelenie Jednoty dôchodcov v Žiline. Predsedníčkou miestnej organizácie Jednoty dôchodcov sa stala Irena Hanusová, tajomníčkou Anna Mažgútová, podpredsedníčkou Irena Pechotová a pokladníčkou Irena Franeková. Členkami revíznej komisie boli Irena Vráblová, Oľga Chabadová a Hermína Ševčíková. Miestna organizácia dôchodcov ponúkala svojim členom zaujímavý a pestrý program. Organizovala brigádnickú činnosť, poriadala výlety spojené so spoločenským i kultúrnym programom, posedenie pri guláši, promoakcie rôznych výrobkov so zábavným programom.

Pre nedostatok financií a slabú podporu od Okresného ústredia Jednoty dôchodcov v Žiline sa členovia rozhodli vystúpiť z tejto organizácie a v januári 2004 si založili vlastné združenie pod názvom Klub dôchodcov v Belej. Predsedníčkou nového Klubu dôchodcov sa stala Kamila Šugárová. Podpredsedníčkou bola Kamila Novosádová, tajomníčkou Irena Pechotová a pokladníčkou Irena Franeková. Klub zabezpečil svojim členom nové preukazy a stanovil výšku členského poplatku na 100 korún. Z tohto poplatku sa už neodvádzali žiadne odvody, ako to bolo predtým. Klubu dôchodcov prispieva na jeho činnosť z podnetu starostu aj obecný úrad a pri zabezpečovaní dopravy na vybrané podujatia mu pomáha miestny obecný podnik. Klub dôchodcov má svoj štatút a ročný plán, ktorými sa riadi vo svojej činnosti. Klub dôchodcov poriada pre svojich členov výlety spojené s kúpaním v termálnej vode, návštevy pútnických miest na Slovensku, návštevy kultúrnych podujatí v Žiline (divadelné a filmové predstavenia, estrády, koncerty), posedenie v prírode pri guláši, výstavky ručných prác v obci, liečebné a relaxačné pobyty. Okrem toho poriada podľa potreby obecného úradu aj brigádnickú činnosť v obci. Klub dôchodcov v Belej má v súčasnosti 104 členov a ďalší každoročne pribúdajú. Silným motívom záujmu o členstvo je potreba stretávať sa, porozprávať sa, posedieť si pri hudbe a zaspievať si obľúbené piesne svojej mladosti. Svojou činorodou aktivitou predstihol beliansky Klub dôchodcov aj oveľa väčšie a početnejšie obce a mestá v Žilinskom kraji.