Telovýchovná Jednota Sokol Belá

TJ Sokol Belá bola založená na jeseň v roku 1951. Svoju činnosť vyvíjala v rámci okresných športových súťaží. Od založenia telovýchovnej jednoty sa hrával pravidelný súťažný futbal, od roku 1956 aj stolný tenis. Ostatné športy, volejbal a hádzaná sa hrávali iba rekreačne. Predsedom TJ Sokol bol Jozef Mažgút, ktorý zastával aj funkciu hospodára. Tajomníkom a pokladníkom bol tunajší učiteľ Jozef Vrábel.

Podľa pamätníkov sa futbal súťažne začal hrávať od roku 1952 a od tejto doby prešiel veľkým vývojom, kde sa od začiatku až po dnešnú dobu zaznamenávajú úspechy a pády. Futbal a v našej obci teší veľkej obľube a stále má svojich priaznivcov.

Registračná súťaž sa začala hrať na jeseň 1952. Bola to okresná súťaž na spôsob terajšej III. Triedy. V súťaži hrali Stráža, Turie, Stráňavy, Porúbka, Lietava, Gbeľany, Nededza, Trnové, Divina, Strečno, Rosina a Belá. Terchová začala o niečo neskôr. Pochopiteľne, každý rok bola obmena, podľa toho, kto postúpil a kto vypadol, ako aj kto sa ako nový prihlásil. Z uvedených v tom čase bola najlepšia Rosina. Rozdiel vo futbale vtedy a dnes je veľký a neporovnateľný. V samých začiatkoch športový výbor bol utvorený takmer výlučne z hráčov. Teda nielen hrať, ale aj organizovať, starať sa o financie, dresy (trenírky, podkolienky a staré topánky ako kopačky mal každý svoje), ihrisko, doprava, registrácia, lekárske prehliadky hráčov atď. Často sa cestovalo na vlečke za traktorom. Hlavným prepravcom bol Adam Kuric so svojím traktorom a vlečkou. Do Stráňav sa cestovalo cez Strečno. Cez Váh sa vtedy prevážalo na kompe. Ženatí boli aj s manželkami. Ak išiel autobus z ČSAD, ten sa musel zaplatiť z cestovného fanúšikov, ale aj hráčov, ktorí platili polovičné cestovné. Rozdiel bol
hlavne v kondícii a trénovaní.

O rozvoj futbalu v Belej sa zaslúžili v jeho prvopočiatkoch viacerí funkcionári: J.Mažgút, F. Kubík, J. Bosík, J. Šugár, F. Mažgút, P. Cabadaj a ďalší. Spolupráca spočívala najmä v ochote každého jedinca prispieť k rozvoju športu na dedine. Prvým predsedom TJ bol J. Mažgút, ktorý bol hnacou silou TJ. Neskôr pokračovali v jeho práci F. Šugár, J. Cabadaj, M. Vrábel, J. Svetlovský, Dušan Káčer a František Vrábel, ktorý sa staral o rozvoj belského futbalu dve desaťročia, čo nebolo vždy jednoduché.

Najlepší hráči v histórii belianského futbalu: Silvester Nemček, dlháň v bráne naháňal útočníkom strach. Štefan Cabadaj, obranca sťa kremeň a žula, nepoddajný. Adam Mahút, impozantný hlavičkár v každej situácii a polohe. Miro Mahút, obojnohý obranca s nekompromisnými odkopmi od brány. Lukáš Kubík z Kubíkovej, technik driblér a rýchlik na bránku. František Cabadaj, vynikajúci strelec zo 16 m hranice, nechytateľne. Tomáš Mariaš, technik a majster v prihrávaní dopredu. František Šugár, bombér typu zakončovateľa i z väčších diaľok. Pavol Franček, agresívne zdravý nahrávač lôpt dopredu. Justín Nemček, pánom v strede poľa s dobrým telesným fondom. Anton Štefko, žonglér v prepletaní nôh s prísnym pohľadom. Jaroslav Bosík, ľavák na pohľadanie v centre od postrannej čiary.

Z mladšej generácie to boli: František Šipčiak, Rudolf Šugár, Vladimír Macho, Peter Maťko, Ján Kaňa, Tomáš Mariáš, Jozef Šugár, František Mariáš, Peter Dvorský, Ladislav Vrábel, Viktor Jaroščiak.

Beliansky futbal zaznamenal od svojho vzniku určite mnoho víťazstiev a úspechov, ale dosiaľ ten najväčší úspech sa podarilo dosiahnuť v 90. rokoch. V tomto období nastala vo futbalových súťažiach na celom Slovensku reorganizácia. Mužstvo Belej vtedy pôsobilo v 1.A triede a po veľkom boji so susednou Terchovou túto súťaž vyhralo. Vďaka spomínanej reorganizácií postúpila naša obec nie o jednu, ale až o dve súťaže do najvyššej stredoslovenskej III. ligy stred a ocitla sa v spoločnosti okresných miest ako napr. Dolný Kubín, Martin, Zvolen, Čadca, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Rimavská Sobota aj prvoligových rezerv Žilina B, B. Bystrica B. O tento postup sa zaslúžili hlavne na ihrisku M. Vrábel, P. Maťko, J. Kaňa, J. Boháč, J. a V. Jaroščiakovci, P. Vrábel, R. Šipčiak, K. Bosík, J. Škorvánek, P. Dvorský, ale aj veľa funkcionárov a sponzorov, ktorí sa starali o fungovanie a chod nášho klubu.

Museli sa vytvoriť podmienky, aby futbal našu obec dôstojne reprezentoval v najvyššej stredoslovenskej súťaži. Vybudoval sa nový športový areál a posilnil sa aj káder, do ktorého prišli skúsení hráči väčšinou odchovanci zo Žiliny.

V tejto súťaži pôsobil belský futbal 6 sezón, kde jeho najlepším umiestnením bolo piate miesto. Postupne sa do mužstva zabudovávali aj mladí hráči z dorasteneckej kategórie – J. Franek, J. Ďurana, M. Hazda, L. Laščiak, J. Mihalčatin, J. Mariaš, A. Mahút, A. Cabadaj, avšak po odchode starších skúsenejších hráčov nastal výkonnostný prepad. V priebehu troch rokov mužstvo zostúpilo až o tri súťaže nižšie, do I. triedy okresu Žilina.

Medzitým sa na základnej škole v našej obci vytvorili športové triedy so zameraním na futbal. Práca s mládežou sa osvedčila, keď naši žiaci sa prebojovali až do najvyšších slovenských súťaží. Po čase sa to odzrkadlilo aj vo vyšších mládežníckych kategóriách v doraste, ktorý sa prebojoval a dodnes pôsobí v IV. lige sever.

Samozrejme sa to postupne začalo prejavovať aj na hre A – mužstva a po dlhej dobe, keď na domácom ihrisku neprehral ani jeden zápas postúpil belský futbalový klub v minulom ročníku 2006/07 z I. triedy do V. ligy skupiny A. V tomto víťaznom tíme hrávali iba domáci odchovanci J. Franek, M. Zavalidroga, D. Užák, L. Laščiak, J. Mihalčatin, J. Šipčiak, A. Cabadaj, P. Šmehýl, J. Jaroščiak, J. Hlávka, M. Kaňa, P. Kurcin, Š. Čepela, Š. Macho, P. Hýll, P. Vrábel, T. Horváth, J. Cabadaj, P. Šugár.

Obec má stále záujem podporovať šport a futbalový klub má tie najvyššie ambície aj v tomto ročníku.