Oficiálna emailová adresa obce pre elektronické podania

Oficiálna emailová adresa obce pre elektronické podávanie žiadosťí a komunikáciu

Oficiálna emailová adresa pre elektronické podávanie žiadostí (podávané na Obec Belá podľa infozákona a iné oficiálne úradné náležitosti) je

sekretariat@bela.sk

Pozn.: ostatné oficiálne emailové adresy na jednotlivých predstaviteľov obce, pracovníkov či oddelenia zostávajú v platnosti, príjem a vybavenie ich emailov môže byť podmienený ich fyzickou prítomnosťou na pracovisku (čerpanie dovoleniek, priepustky a pod.). Emaily na starostu obce a zástupcu starostu obce sú vybavované nepretržite.