Voľby do Národnej rady Slovenskej rep...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016. Informácie pre voliča

Kemping roka 2015

Plaketa Bela2

Dňa 13. novembra 2015 sa v Podhájskej uskutočnila výročná schôdza Slovenskej asociácie campingu a caravaningu. Pri tejto príležitosti sa udeľovala aj cena Kemping roka. Zaslúžene titul Kemping roka 2015 získal náš Autocamping Belá – Nižné Kamence. Najväčšiu zásluhu na získaní tohto titulu má nepochybne jeho vedúci p. Cyril Matejov, ktorý získal od SACC aj čestné uznanie […]

Dotazník pre potreby MAS

Dotazník pre potreby MAS

Vážení občania, v rámci príprav  Stratégie CLLD (miestneho rozvoja vedeného komunitou)  na roky 2016-2020 si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou na vyplnenie dotazníka MAS. Váš názor ako obyvateľov miestnej akčnej skupiny je pre nás dôležitý, pomôže pracovníkom OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ pri plánovaní projektov a aktivít potrebných pre rozvoj obce a regiónu v najbližších rokoch, ako aj […]

Belské skaly

Belské skaly

V raji populárnom medzi horolezcami a skalolezcami – Belských skalách pribudli mostík cez potok v Belskej doline, tri vyhliadky na vrchole skál a reťaze na priechodnosť terénom k vyhliadkam. „V tejto etape sme v letných mesiacoch vyčistili aj chodníky vedúce ku skalám a vyhliadkam, pretože boli značne zarastené. Na jar budeme pokračovať úpravami chodníka, smerovými tabuľami a turistickým značením tak, aby to bolo pripravené na […]

Výstava králikov

Výstava králikov

Klub NoS a ČS pozýva chovateľov a nadšencov strakáčov na špeciálnu klubovú výstavu, ktorá sa uskutoční dňa 17. októbra 2015 od 8:00 do 16:00  v Autocampingu Belá – Nižné Kamence.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 24.09.2015 o 15:00 sa v priestoroch Obecného úradu v Belej uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program OZ – 24.09.2015

Mimoriadne zasadnutie obecného zastup...

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 08.09.2015 o 18:00 sa v priestoroch Obecného úradu v Belej uskutoční mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program: Projekt modernizácie verejného osvetlenia v Kubíkovej

Zmena úradných hodín

Zmena úradných hodín

Oznamujem vám, že od 1. septembra 2015 sa zmenili úradné hodiny Obecného úradu v Belej. Nové úradné hodiny nájdete tu.