Uzávierka cesty pod Strečnom

auto-zapcha

Obec Belá, na základe oznámenia od Okresného úradu Žilina, upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že kvôli úplnej uzávierke cesty I/18 pod Strečnom, bude cesta II/583 (hlavná cesta, ktorá vedie aj cez našu obec) používaná ako obchádzková trasa pre všetku dopravu. Úplná uzávierka bude realizovaná od 12. novembra 2016 do 18. decembra 2016 a to šesť po sebe […]

Úcta k starším

2016-11-06-14-58-27

V nedeľu, dňa 6. novembra sa konalo v kultúrnom dome posedenie pri príležitosti prejavenia úcty k starším. Podujatie organizoval starosta obce spolu s celým kolektívom obecného úradu. Akcia, na ktorej účinkovala belská muzika Bránica a spevácky súbor Tíšina z Kubíkovej, bola bohatá na občerstvenie a určite aj dobrú náladu.

Brigáda pri kostole

20150320_090805

Klub dôchodcov Belá organizuje brigádu – upratovanie okolia kostola pred dušičkami, v stredu 26/10/2016. Klub dôchodcov poriada podobné aktivity viac krát do roka a tak ide vzorom aj našej mládeži. Kto však chce pomôcť, môže sa pridať.

Separovaný zber

zivotne-prostredie

Tak ako sme už viackrát avizovali, či už úradne, na plagátikoch alebo v Belských novinách, prijatím VZN o nakladaní z odpadmi obec pozmenila systém zberu a nakladania z odpadmi v obci Belá, máme vlastnú zberovú spoločnosť a zberný dvor. Dôraz sa kladie na zvýšené separovanie, preto sa začínate stretávať z viacerými farbami vriec. Čierne zostávajú […]

Autokemping Belá

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Autokemping Belá Nižné Kamence je otvorený celoročne, aj keď leto pomaly končí, je už pripravený na jeseň a zimnú sezónu. Plagát v prílohe. camping_bela_31_16

zasadnutie obecného zastupiteľstva

znak SK hnedý

3. riadne zasadnutie OZ sa uskutoční 9/9/2016 o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu. Zvolanie a návrh programu v prílohách. 1 OZ pozvánka 09-09-2016 3 OZ PROGRAM 09-09-2016 – návrh

Odstávka elektrickej energie

elektrika

V dňoch 13/9/2016 a 19/9/2016 v niektorých častiach obce bude opäť odstavená elektrická energia. Obec o tom informovali SSE – distribúcia. V druhom prípade tj. 19/9/2016 (pondelok) bude z tohto dôvodu zatvorený aj obecný úrad. Viď vyrozumenie v prílohe. Vyrozumenie 16 Vyrozumenie 17

Rozhlas – na webe aj v SMS-kách

sms

Vážení občania obce Belá, od 15. augusta 2016 máte jedinečnú možnosť využívať službu bezplatného odoberania oznamov miestneho rozhlasu priamo do vašich mobilných telefónov prostredníctvom SMS správy. Nezmeškajte už žiadny oznam kvôli prípadným poruchám rozhlasu vo vašej lokalite alebo pri vašej momentálnej neprítomnosti v obci. Jednoducho nahláste svoje telefónne číslo – osobne na obecnom úrade, telefonicky t.č. […]