Kalendár vývozu odpadu 2016

zber smetí

zber odpadu 2016

Otváracie a stránkové hodiny Obecného...

pf 2016 nový rok

otváracie hodiny – vianoce 2015

Oznam – voľby do NR SR 2016

Slovak

Oznamujeme, že oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR v roku 2016 je možné zasielať aj na elektronickú adresu : sekretariat@bela.sk

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 14.12.2015 o 9:00 sa v priestoroch Obecného úradu v Belej uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. OZ pozvánka

Oznámenie o voľnom mieste – Hla...

Oznámenie o voľnom mieste – Hlavný ekonóm obce

Starosta obce Belá, Oslobodenia 183, 013 05 Belá príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu : Hlavný ekonóm obce Podrobnosti v dokumente – Hlavný ekonóm obce

Voľby do Národnej rady Slovenskej rep...

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016. Informácie pre voliča

Kemping roka 2015

Plaketa Bela2

Dňa 13. novembra 2015 sa v Podhájskej uskutočnila výročná schôdza Slovenskej asociácie campingu a caravaningu. Pri tejto príležitosti sa udeľovala aj cena Kemping roka. Zaslúžene titul Kemping roka 2015 získal náš Autocamping Belá – Nižné Kamence. Najväčšiu zásluhu na získaní tohto titulu má nepochybne jeho vedúci p. Cyril Matejov, ktorý získal od SACC aj čestné uznanie […]

Dotazník pre potreby MAS

Dotazník pre potreby MAS

Vážení občania, v rámci príprav  Stratégie CLLD (miestneho rozvoja vedeného komunitou)  na roky 2016-2020 si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou na vyplnenie dotazníka MAS. Váš názor ako obyvateľov miestnej akčnej skupiny je pre nás dôležitý, pomôže pracovníkom OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ pri plánovaní projektov a aktivít potrebných pre rozvoj obce a regiónu v najbližších rokoch, ako aj […]